Diensten voor bedrijven en overheden

Of het gaat om één boom of vele honderden, wij werken veelvuldig voor bedrijven en overheden. Wij zorgen altijd voor een snelle service die is afgestemd op uw wensen. Daarbij hanteren we zorgvuldig een marktconforme prijsvorming. Wij voeren de volgende werkzaamheden uit voor bedrijven en overheden:

Snoeiwerkzaamheden

In de afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met grote en kleine snoeiprojecten voor gemeenten en provincies. Door middel van een hoogwerker en een snippercombinatie kan er veilig en efficiënt gesnoeid worden, ook langs druk begaande wegen. Waar nodig zetten we ook klimtechnieken in. Zo mogelijk werken we in combinatie met materieel van uzelf. U vind het ongetwijfeld van belang dat er goed en verantwoord werk geleverd wordt. Wij zijn gecertificeerde boomverzorgers, vakmensen die weten wat ze aan het doen zijn. We werken indien gevraagd met European Tree Worker gecertificeerde mensen.

IMG_6888

Vellen van bomen

ERES Boomverzorging heeft specialisten in huis voor het vellen van moeilijke bomen. Moeilijk bereikbare plaatsen zijn voor ons juist een uitdaging! We voeren de werkzaamheden voor u uit en verwijderen zo nodig onderdelen van bomen met behulp van klimtechnieken, telekranen en hoogwerkers. Op de fotogalerij treft u enkele voorbeelden aan.

IMG_9556

Rooiwerkzaamheden

Naast het vellen, zagen van individuele bomen voeren we ook veel rooiwerk uit. Het komt regelmatig voor dat een bouwkavel leeg gezaagd moet worden of een gebouw of (elektrische) installatie vrijgemaakt moet worden van takken of bomen. Eén boom, tien bomen, honderd bomen, we rooien ze graag voor u. Uiteraard kan dit eventueel in combinatie met materieel van u zelf en met of zonder het opruimen van stobben / stronken. Diverse aannemers gingen u al voor…

IMG_9373

Boswerkzaamheden

De doelstelling voor een bos is vaak al bepaald. deze is gebaseerd op de mogelijkheden van het bos voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling, houtproductie en het al dan niet toelaten van recreanten. Aan de hand van uw doelstelling kunnen wij een beheerplan opstellen met daarin maatregelen die noodzakelijk zijn om een bos gezond te maken en / of te houden. Natuurlijk kunt u ons ook voor de uitvoering van deze maatregelen inschakelen. Mogelijkheden zijn het vellen van bomen, eventueel in combinatie met een processor, hydraulische graafmachine of shovel, het uitvoeren van dunningswerkzaamheden, het blessen van bosopstanden en meten van hout. We hebben een frisse kijk op bosbeleid en verzorgen uw bos op een professionele manier aan de hand van advies en/of uitvoering.

_KAP0707 copy1

Overige diensten

Naast de bovenstaande werkzaamheden kunt u ons ook benaderen voor de volgende aanverwante diensten:

Voorbereiding en toezicht

Wilt u een snoeibestek gecalculeerd hebben of ondersteuning daarbij? Op basis van onze jarenlange kennis en ervaring helpen wij u graag. Ook voor het voorbereiden en opstarten van werkzaamheden bieden wij ons aan: het maken van de planning, de benodigde bewijsstukken aanvragen en verzamelen, overleggen met de betrokken gemeente(n) en diverse partijen, regelgeving rondom flora en fauna, enz. Ook kunnen wij voor u als externe deskundigen de uitgevoerde werkzaamheden begeleiden of toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden.

Machinisten verhuur

Heeft u een kraanmachinist nodig? Of iemand voor op de shovel? Enkele van onze medewerkers hebben hydrauliekolie in hun bloed, zij hebben er aardigheid in en zijn kundig in het bedienen van tractoren, shovels en kranen. Omdat wij veelal werken met gehuurde machines zonder machinist zijn we getraind in het werken op diverse soorten machines. Een bijkomend voordeel is dat wij door onze korte termijnplanning snel in kunnen springen bij ziekte of afwezigheid.

Referenties

Indien u daar behoefte aan heeft leveren wij graag referenties aan van door ons uitgevoerde werkzaamheden.

ERES Boomverzorging

Nijverheidsweg 7
7021 BX Zelhem (Gelderland)
Telefoon 0314-361341
info@eresboomverzorging.nl

ISAKPBGroenkeur

Volg ons via: