ERES Boomverzorging BV is zich bewust van het vertrouwen dat u stelt in ons. Daarom is uw privacy voor ons van groot belang en zien we het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Wij respecteren uw privacy en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke informatie.

Verzamelde gegevens

ERES Boomverzorging BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Alle gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ERES Boomverzorging BV of die van een derde partij. Onze medewerkers worden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Doeleinden

ERES Boomverzorging BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om de door u gewenste zorg voor uw bomen en tuin uit te kunnen voeren.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om deze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling
– U te informeren over de diensten van ERES Boomverzorging BV

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn

ERES Boomverzorging BV heeft geen vaste bewaartermijn van uw persoonsgegevens en eventuele berichten.

Derden

ERES Boomverzorging BV verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

ERES Boomverzorging BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Inzagerecht

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging gegevens

ERES Boomverzorging BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via administratie@eresboomverzorging.nl.

Vragen

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind u op de contact-pagina.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld in januari 2020 en vervangt alle voorgaande versies. Deze kan door ERES Boomverzorging BV te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.eresboomverzorging.nl. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.