Wij houden van bomen. Toch kan het noodzakelijk zijn om een boom te kappen, wanneer deze bijvoorbeeld ziek is of gevaar oplevert voor de omgeving. Een verrotte stam, ouderdom, overlast en stormschade zijn hier voorbeelden van. Wij kunnen uw boom vakkundig en veilig voor u weghalen.

Kapvergunning

Kappen doet u niet zomaar. Als u een boom wilt laten kappen, heeft u in een heel aantal gevallen een kapvergunning nodig. Officieel heet een kapvergunning tegenwoordig een omgevingsvergunning. De regels rondom een kapvergunning verschillen per gemeente. Kijk voor meer informatie hierover op kapvergunning-achterhoek.nl of doe een vergunningscheck op omgevingsloket.nl. ERES Boomverzorging adviseert en begeleid u graag bij het aanvragen van een kapvergunning.

“Wij halen uw boom vakkundig en veilig weg”

Alleen de eigenaar of erfpachter van de grond waarop een boom staat, kan een kapvergunning aanvragen. Huurders kunnen zelf geen kapvergunning aanvragen maar moeten dat doen via de verhuurder, meestal een woningbouwvereniging. Als de boom op gemeentegrond staat, kunt u een verzoek om te kappen indienen bij de gemeente.
Op de website omgevingsloket.nl vraagt u de vergunning aan. Hierbij geeft u met een situatieschets aan voor welke boom of bomen u de aanvraag doet en waar de boom staat ten opzichte van de aangrenzende woning(en). Ook vermeldt u om welke reden u wilt kappen.
De boomdeskundige van de gemeente komt de situatie ter plekke beoordelen en zal vrijwel altijd contact met de aanvrager en/of de bewoner opnemen. Na de beoordeling ter plaatse komt een publicatie van de kapaanvraag in een huis-aan-huisblad. De aanvraag ligt vervolgens twee weken voor ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. In die periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de kapaanvraag bij de gemeente indienen. Na deze twee weken gaat de aanvraag met de zienswijzen en een advies van de boomdeskundige naar het Dagelijks Bestuur van de gemeente. Het bestuur beslist of u een kapvergunning krijgt.
Ook het kapbesluit wordt gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. Hiertegen kunnen belanghebbenden binnen zes (tot acht) weken na verzending van het kapbesluit naar de aanvrager schriftelijk bezwaar maken. Voor bomen op gemeentegrond gelden dezelfde regels. Bezwaar maken tegen een kapvergunning heeft geen schorsende werking. De aanvrager mag dus gewoon kappen. Als een belanghebbende kap wil voorkomen tijdens de behandeling van zijn bezwaarschrift, moet de belanghebbende zo snel mogelijk schorsing van de vergunning aanvragen bij de rechter.

U mag de boom of bomen pas kappen, als u de kapvergunning in handen hebt. Tijdens de kapwerkzaamheden moet u de vergunning kunnen tonen. De gemeente zelf wacht in niet spoedeisende gevallen met kappen tot de bezwaartermijn verstreken is en het bezwaar in de Commissie Bezwaar en Beroep behandeld is. U mag (nog) niet kappen als daardoor jonge of broedende vogels verstoord worden. De kapvergunning blijft één jaar geldig.

In sommige gevallen legt de gemeente u een herplantplicht op. U moet dan ter compensatie een andere boom planten. Of dat gebeurt, is onder andere afhankelijk van de beschikbare ruimte. In de kapvergunning staat altijd of u een herplantplicht heeft en binnen welke termijn de herplant moet plaatsvinden.

Is een boom ziek of gevaarlijk voor de omgeving, dan kunt u toestemming krijgen voor noodkap. De boomdeskundige van de gemeente zal na uw melding de boom onderzoeken. Daarbij ontvangt u instructies over de verdere gang van zaken.

Als de gemeente constateert dat u zonder toestemming of vergunning een boom gekapt hebt, kunt u een boete plus een herplantplicht opgelegd krijgen.

De kosten van het kappen van de boom zijn afhankelijk van een aantal factoren.

  1. De hoogte van de boom
  2. De plek waar de boom staat
  3. Het afvoeren van het hout
  4. Het verwijderen van de stronk

Het kappen van een kleine boom die goed bereikbaar is kost rond de 400,- euro.

Het kappen van een grote boom die lastig bereikbaar is kost rond de 2.000,- euro.

Het verwijderen van de stobbe kost rond de 200,- euro

Deze prijzen zijn ter indicatie. Graag komen wij bij u langs om voor u een passende offerte op te stellen.

Gewoon vellen

Het in één keer laten vallen van een boom; evt. met behulp van een lier om de boom om te trekken of duwen als dit nodig is. Dit is mogelijk wanneer er genoeg ruimte voor de boom is om te vallen.

Vellen met zaagkop

Met behulp van de zaagkop zagen we de boom stukje bij beetje weg. De weggezaagde stukken hout worden door de zaagkop gecontroleerd naar de grond gebracht.

Klimmen en hoogwerker

Met behulp van klimtechnieken en/of de hoogwerker breken we de boom gecontroleerd af. Met behulp van bijv. vanglijnen en katrollen laten we de takken en/of stamstukken langzaam zakken.

Telekraan/verreiker

Als een boom te groot is voor de zaagkop of moeilijk bereikbaar, dan kunnen we met de telekraan of verreiker een boom in z’n geheel of in gedeeltes afzagen, oppakken en neerleggen waar er ruimte is.

Eres Boomverzorging

Afvoer

Wilt u, na dat we voor u gesnoeid, gekapt of gefreesd hebben, geen rommel in de tuin? Wij voeren het afval dat vrij gekomen is, graag voor u af. Om zo duurzaam mogelijk te werken, bekijken we per situatie wat we met de takken en hout kunnen doen. Soms versnipperen we de takken ter plekke. De snippers kunnen dan bijv. gebruikt worden ter decoratie in de tuin of om biomassa en evt. groene stroom van te maken. In andere gevallen voeren we de takken en het hout af met onze aanhanger of vrachtwagen. Het hout kunnen we onder andere verwerken tot openhaardhout of speelbomen voor op natuurlijke speelplaatsen.

We hebben ook een uitrijder tot onze beschikking. Deze kan snel en nauwkeurig al het hout verzamelen en verplaatsen. Dit is bijzonder geschikt voor plekken waar we met het grotere materieel niet kunnen komen.

ERES IN ACTIE!

Onze klanten aan het woord

De werkzaamheden die u voor ons heeft verricht; daarvan stelden wij vast dat u die tot onzer volle tevredenheid heeft uitgevoerd!

Cees & Bea van der Neut
Ongevraagd en geheel belangeloos sturen we deze tekst, omdat we zeer tevreden zijn over deze partij en graag iets terug willen doen, naast het betalen van de rekening! In 2016 kochten wij een huis in een verwilderde bosrijke omgeving. Inmiddels hebben we 4x samengewerkt met Eres; wát een geweldig bedrijf: meedenkend: goed advies, uitstekende service en stuk voor stuk ontzettend aardige, nette en hardwerkende medewerkers die vakwerk leveren! Aanrader!
Vera & Marcus
Het is even wennen, zo kaal. Maar over de uitvoering heb ik niets te klagen. Jouw collega’s hebben zeer vakkundig de bomen opgeruimd en de boel netjes achter gelaten. Echt top!
Mevr. K. Roelofsen

Met welke

wetten en regels

hebben we te maken
rondom bomen?

  • Wanneer is een kapvergunning noodzakelijk?

  • Zijn alle vogelnesten beschermd?

  • Moet ik rekening houden met het broedseizoen?